ZRASZACZE, MIKROZRASZACZE, LINIE KROPLUJĄCE 2.4.1. Zraszacze

Zraszacze są końcowymi punktami rozbioru wody instalacji nawadniających.

Możemy je podzielić na statyczne i obrotowe (rotacyjne).

W grupie zraszaczy statycznych znajdują się zraszacze o małych promieniach

zasięgu (ok. 3 ? 5 m) i niskich ciśnieniach roboczych (2-3 atm.) – zraszacze typu LX.

Cechują się jednoczesnym pokryciem wodą w zakresie od 15 – 360o przy danym

zasięgu. Wydatek wody jest zróżnicowany i waha się w granicach od 0,1 do 1,25

m3/h (załącznik nr 2, 3).

Zraszacze statyczne posiadają płynną regulację zakresu działania lub są

wyposażone we wkładki o zakresie działania 90, 180, 270 i 3600, a także w kształcie prostokąta.

Zraszacze obrotowe ze względu na swoją konstrukcję możemy podzielić na

młoteczkowe i turbinowe. W przypadku zraszaczy turbinowych przepływająca woda

napędza system przekładni, które powodują obracanie się zraszacza.

W zraszaczach młoteczkowych elementami napędowymi są sprężyna i ramię, zwane

młoteczkiem. Promień zraszania dla zraszaczy typu AQ wynosi około 5 -18m,

wydatek 0,5 ? 3,5 m3/h, ciśnienie 2 – 4,2 atm. Zraszacze turbinowe cechują się

bardzo cichą pracą, podczas gdy stukot młoteczków rozbijających strumień wody

może być uciążliwy, szczególnie tam, gdzie zraszacze rozmieszczone są w pobliżu

domu. Promień zraszania dla zraszaczy obrotowych typu T3 oraz CT70 wynosi

7 ? 22 m, wydatek wody 0,1 ? 6 m3/h, a ciśnienie robocze 2 ? 6 atm.

Większość modeli zraszaczy statycznych i obrotowych posiada możliwość regulacji

zasięgu zraszania i wydatku wody poprzez wymianę dyszy (patrz załączniki).

 

2.4.2. Mikrozraszacze

Mikrozraszacze składają się z głowicy nakładanej na szpilkę wbitą w podłoże, w

której umieszcza się wkładkę zraszającą i dyszę oraz wężyka połączeniowego

zakończonego końcówkami bagnetowymi. Średnica zraszania zawiera się w

granicach 2 ? 11 m i jest uzależniona od wielkości dyszy i rodzaju wkładki

rozpryskowej oraz ciśnienia roboczego. Rozmiar dyszy wpływa ponadto na wielkość

wydatku, który wynosi od 30 do 330 l/h. Ciśnienie robocze wymagane dla

mikrozraszaczy jest niskie i wynosi 2 ? 3,5 atm.

Rys. 8 Sposób montażu mikrozraszacza

 

 

 

2.4.3. Linie kroplujące

Linie kroplujące stosowane w nawodnieniach terenów zielonych posiadają nominalną

grubość ścianki 1,2 mm i średnicę 16 lub 20 mm.

Linie kroplujące generalnie dzieli się na:

– linie z kompensacją ciśnienia,

 linie bez kompensacji ciśnienia.

Linie bez kompensacji ciśnienia posiadają rozstawę kroplowników co 33 i 50 cm

i wydatek z kroplownika 1,5 l/h, 2,1 l/h. Długości ciągów dla linii bez kompensacji

ciśnienia o średnicy 16 mm dla rozstawy kroplowników co 33 i 50cm w zależności od

pochyłości terenu wahają się w granicach: 40-130 m.

Linie z kompensacją ciśnienia mają głównie zastosowanie na terenach

o zróżnicowanej rzeźbie oraz wszędzie tam, gdzie zachodzi potrzeba stosowania

długich ciągów. Kompensacja ciśnienia pozwala

ponadto na uzyskanie równomiernego wydatku wody na

całej długości linii. Rozstawa kroplowników wynosi

również 33 i 50 cm, a wydatek z kroplownika 1,6 lub

2,1 l/h. Długości ciągów dla linii z kompensacją

ciśnienia o średnicy 16 mm dla rozstawy kroplowników

co 33 i 50cm, przy ciśnieniu 3 atm. w zależności od

pochyłości terenu wahają się w granicach: 125 – 215 m.

2.4.4. Kroplowniki indywidualne

Kroplowniki indywidualne dostępne są w wersjach z wydatkiem 2, 4 i 8 l/h.

Umieszczane są w rurze polietylenowej w dowolnej rozstawie. Jeśli zachodzi

potrzeba, z jednego kroplownika możemy dostarczać wodę bezpośrednio do dwóch

lub czterech roślin poprzez zastosowanie głowic rozdzielających. Głowica wraz z

kompletem wężyków i emiterów tworzy zestaw nazywany dwójnikiem lub

czwórnikiem kompletnym. Dwójniki stosowane są zasadniczo do kroplowników

o wydatku 2 l/h, a czwórniki do kroplowników o wydatku 4 l/h.

 

Rys. 9 Akcesoria wchodzące w skład kroplowników indywidualnych