trawa, trawnik, zraszacz, nawodnienie, Weathermatic, system nawadniający, ogród, planowanie nawadniania, poradnik jak założyć trawnik, poradnik systemy nawadniające, trawniki gazonowe, trawa do zasiania, system nawadniający ogrody
 

AQUA GARDEN

ZIELONE TRAWNIKI

   mar 17

ZRASZACZE, MIKROZRASZACZE, LINIE KROPLUJĄCE


 2.4.1. Zraszacze

Zraszacze są końcowymi punktami rozbioru wody instalacji nawadniających.

Możemy je podzielić na statyczne i obrotowe (rotacyjne).

W grupie zraszaczy statycznych znajdują się zraszacze o małych promieniach

zasięgu (ok. 3 ? 5 m) i niskich ciśnieniach roboczych (2-3 atm.) – zraszacze typu LX.

Cechują się jednoczesnym pokryciem wodą w zakresie od 15 – 360o przy danym

zasięgu. Wydatek wody jest zróżnicowany i waha się w granicach od 0,1 do 1,25

m3/h (załącznik nr 2, 3).

Zraszacze statyczne posiadają płynną regulację zakresu działania lub są

wyposażone we wkładki o zakresie działania 90, 180, 270 i 3600, a także w kształcie prostokąta.

Zraszacze obrotowe ze względu na swoją konstrukcję możemy podzielić na

młoteczkowe i turbinowe. W przypadku zraszaczy turbinowych przepływająca woda

napędza system przekładni, które powodują obracanie się zraszacza.

W zraszaczach młoteczkowych elementami napędowymi są sprężyna i ramię, zwane

młoteczkiem. Promień zraszania dla zraszaczy typu AQ wynosi około 5 -18m,

wydatek 0,5 ? 3,5 m3/h, ciśnienie 2 – 4,2 atm. Zraszacze turbinowe cechują się

bardzo cichą pracą, podczas gdy stukot młoteczków rozbijających strumień wody

może być uciążliwy, szczególnie tam, gdzie zraszacze rozmieszczone są w pobliżu

domu. Promień zraszania dla zraszaczy obrotowych typu T3 oraz CT70 wynosi

7 ? 22 m, wydatek wody 0,1 ? 6 m3/h, a ciśnienie robocze 2 ? 6 atm.

Większość modeli zraszaczy statycznych i obrotowych posiada możliwość regulacji

zasięgu zraszania i wydatku wody poprzez wymianę dyszy (patrz załączniki).

 

2.4.2. Mikrozraszacze

Mikrozraszacze składają się z głowicy nakładanej na szpilkę wbitą w podłoże, w

której umieszcza się wkładkę zraszającą i dyszę oraz wężyka połączeniowego

zakończonego końcówkami bagnetowymi. Średnica zraszania zawiera się w

granicach 2 ? 11 m i jest uzależniona od wielkości dyszy i rodzaju wkładki

rozpryskowej oraz ciśnienia roboczego. Rozmiar dyszy wpływa ponadto na wielkość

wydatku, który wynosi od 30 do 330 l/h. Ciśnienie robocze wymagane dla

mikrozraszaczy jest niskie i wynosi 2 ? 3,5 atm.

Rys. 8 Sposób montażu mikrozraszacza

 

 

 

2.4.3. Linie kroplujące

Linie kroplujące stosowane w nawodnieniach terenów zielonych posiadają nominalną

grubość ścianki 1,2 mm i średnicę 16 lub 20 mm.

Linie kroplujące generalnie dzieli się na:

- linie z kompensacją ciśnienia,

-  linie bez kompensacji ciśnienia.

Linie bez kompensacji ciśnienia posiadają rozstawę kroplowników co 33 i 50 cm

i wydatek z kroplownika 1,5 l/h, 2,1 l/h. Długości ciągów dla linii bez kompensacji

ciśnienia o średnicy 16 mm dla rozstawy kroplowników co 33 i 50cm w zależności od

pochyłości terenu wahają się w granicach: 40-130 m.

Linie z kompensacją ciśnienia mają głównie zastosowanie na terenach

o zróżnicowanej rzeźbie oraz wszędzie tam, gdzie zachodzi potrzeba stosowania

długich ciągów. Kompensacja ciśnienia pozwala

ponadto na uzyskanie równomiernego wydatku wody na

całej długości linii. Rozstawa kroplowników wynosi

również 33 i 50 cm, a wydatek z kroplownika 1,6 lub

2,1 l/h. Długości ciągów dla linii z kompensacją

ciśnienia o średnicy 16 mm dla rozstawy kroplowników

co 33 i 50cm, przy ciśnieniu 3 atm. w zależności od

pochyłości terenu wahają się w granicach: 125 – 215 m.

2.4.4. Kroplowniki indywidualne

Kroplowniki indywidualne dostępne są w wersjach z wydatkiem 2, 4 i 8 l/h.

Umieszczane są w rurze polietylenowej w dowolnej rozstawie. Jeśli zachodzi

potrzeba, z jednego kroplownika możemy dostarczać wodę bezpośrednio do dwóch

lub czterech roślin poprzez zastosowanie głowic rozdzielających. Głowica wraz z

kompletem wężyków i emiterów tworzy zestaw nazywany dwójnikiem lub

czwórnikiem kompletnym. Dwójniki stosowane są zasadniczo do kroplowników

o wydatku 2 l/h, a czwórniki do kroplowników o wydatku 4 l/h.

 

Rys. 9 Akcesoria wchodzące w skład kroplowników indywidualnych