Automatyczne systemy nawadniania

Jeśli nasz dom  jest naszym zamkiem, to ogród jest klejnotem w jego koronie. Ogrody stanowią ważną przestrzeń społeczną, dlatego warto mieć pewność, że wyglądają najlepiej, niezależnie od pogody.

Wiele systemów nawadniania ogrodów składa się jednak z niewielkiego doświadczenia i wielu nadziei. Jednak dzięki 20-letniemu doświadczeniu w branży nawadniania w Polsce, AQUA GARDEN ma doświadczenie w dostarczaniu automatycznych systemów podlewania w ogrodzie . Systemy te, kontrolowane przez wyrafinowane agregaty pompowe i stacje pogodowe, zapewniają, że każdy obszar ogrodu otrzymuje potrzebną wodę .

Nasze automatyczne systemy podlewania dostarczają wodę na trawniki, rabaty, wiszące kosze i donice, każdy w inny sposób, oszczędzając czas, pieniądze i wodę. Systemy nawadniające mogą być również ustawione w określonym czasie, aby dostarczyć wodę o najlepszej porze dnia.

Podczas początkowych faz projektowania systemu nawadniania AQUA GARDEN udziela porad właścicielowi domu lub ogrodnikowi, a rysunki w skali zapewniają dokładne projekty i koszty.

System nawadniający może zostać zainstalowany przez właściciela domu, ogrodnika lub przez naszych doświadczonych instalatorów nawadniających.

Dlaczego nie skontaktować się w celu omówienia wymagań systemu nawadniania ogrodu?

SYSTEM NAWADNIAJĄCY

System nawadniający dla twojego ogrodu, by cieszyć się zielenią. Automatyczne nawadnianie żeby spać spokojnie.

W warunkach klimatu Polski, gdzie podczas ciepłej wiosny i gorącego lata często zdarzają się okresowe niedobory opadów, niezwykle istotne jest systematyczne dostarczanie roślinom wody, niezbędnej do życia oraz do zdrowego rozwoju.

W firmie AQUA GARDEN doskonale wiemy jak ważna dla naszych klientów jest otaczająca ich zieleń, dlatego oferując system nawadniania, pomagamy utrzymać odpowiednie warunki niezbędne do prawidłowego wzrostu wszelakich roślin.

Z naszych doświadczeń wynika, że większość właścicieli ogrodów, sadów czy pól uprawnych zużywa ponad 50% więcej wody, niż potrzeba, na skutek nawadniania w niewłaściwym czasie i w niewłaściwej ilości. Najlepsza pora na uruchomienie systemu nawadniającego jest wczesny poranek. Właściwie dobrany i zaprogramowany system nawadniający zastąpi nas o świcie i pozwoli wyeliminować straty wody w związku z jej parowaniem   Automatyczny system nawadniania trawnika pozwoli zapomnieć o rutynowym obowiązku codziennego podlewania roślin.

Tradycyjne nawadnianie trawników jest czynnością czasochłonną, automatyczne nawadnianie zabiera zaledwie kilka chwil. System nawadniający trawniki wyposażony w elektroniczny sterownik i czujnik wilgotności gleby zadba o rośliny nawet podczas Twojej dłuższej nieobecności.

JEŻELI MACIE PAŃSTWO WĄTPLIWOŚCI CZY JESTEŚCIE W STANIE PORADZIĆ SOBIE Z ZAŁOŻENIEM TRAWNIKA ZLEĆCIE TO NASZEJ FIRMIE

KONIECZNIE SPYTAJ SIE O PROMOCJE!!!!

Projektowanie systemu nawadniającego

3.1. Pomiar terenu

Jeśli inwestor nie dysponuje planem ogrodu pracę rozpoczynamy od sporządzenia planu sytuacyjnego terenu.

Na planie należy nanieść: obrys domu, garażu i innych budynków, ścieżki, drzewa, krzewy, oczka wodne i strumyki (jeśli istnieją) oraz inne charakterystyczne elementy, które mogą mieć wpływ na rozmieszczenie zraszaczy. Oprócz istniejących struktur trzeba wziąć pod uwagę planowane nasadzenia lub inne zmiany w kompozycji ogrodu.

Na tym samym rysunku zaznaczamy również:

  • skalę, w której został sporządzony plan,
  • lokalizację ujęcia wodnego i średnicę przyłącza,
  • wydajność oraz ciśnienie źródła wody,

3.1.1. Określenie potrzeb wodnych

Potrzeby wodne roślin można określić na podstawie ilości wody zużytej na:

  • parowanie z powierzchni roślin,
  • parowanie z powierzchni gleby,
  • transpirację wody wykorzystanej przez rośliny.

Łączne zużycie wody, czyli suma powyższych ilości nosi nazwę ewapotranspiracji.

P.E.T. – Potencjalna Ewapotranspiracja to najwyższa możliwa średnia ilość wody zużytej przez rośliny w jednostce czasu w danym klimacie.

Klimat mm / dzień

Chłodny wilgotny 2,54 ? 3,81

Chłodny suchy

(Polska)

3,81 ? 5,08

Ciepły wilgotny 3,81 ? 5,08

Ciepły suchy 5,08 ? 6,35

Gorący wilgotny 5,08 ? 7,62

Gorący suchy 7,62 ? 11,43

Zawsze wybiera się wyższą wartość (gorszy stan) dla określenia wymagań projektu ?

w Polsce 0,5 cm dziennie. Zastosowane zraszacze muszą odpowiadać takiej

wielkości zapotrzebowaniu pomniejszonej o opady deszczu.

Tabela 1 Maksymalny opad w zależności od rodzaju gleby

3.1.2 Ciśnienie wody

Do określenia wielkości ciśnienia służy manometr.

Aby wykonać pomiar, na manometr należy nakręcić nagwintowaną końcówkę kranu, a następnie otworzyć kran na pełen przepust. Manometr pokazuje ciśnienie, które może być wyrażone w atmosferach (atm.), MPa lub barach.

3.1.3. Wydajność źródła wody

Określenie wydajności źródła wody jest podstawową czynnością przed przystąpieniem do projektowania systemu nawadniającego.

Można ją wykonać następującymi sposobami;

– jeśli ujęcie wody wyposażone jest w wodomierz, należy zamknąć wszystkie możliwe ujścia wody (krany, spłuczki itp.), a następnie odczytać wartość na liczniku wodomierza.

Mierząc czas na zegarku z sekundnikiem lub stoperze otwieramy całkowicie wejście wody, do którego podłączona ma być instalacja nawadniająca. Po określonym czasie zamykamy wypływ wody i odczytujemy przepływ na wodomierzu jako różnicę wartości końcowej i początkowej.

Dzieląc objętość wody przez czas pomiaru przepływu otrzymujemy wartość wydatku jednostkowego z ujęcia wody. Otrzymany wynik wyrażony jest w litrach na sekundę (l/s) lub w metrach sześciennych na sekundę (m3/s) w zależności od tego w jakich jednostkach wyskalowany jest wodomierz.

Aby móc przeliczyć je na inne jednostki należy pamiętać o tym, że;

1 m3 = 1000 dm3 = 1000 l

1 h = 60 min. = 3600 s

Przykład: jeśli na przepłynięcie 300 litrów wody potrzebowaliśmy 5 min. (300 s) to oznacza, że wydatek ujęcia wody równy jest:

18

300/300 = 1 l/s lub 1×60 = 60 l/min. lub 60×60 = 3600 l/h albo 3600/1000 = 3,6 m3/h

– jeśli wodomierz nie jest dostępny możemy posłużyć się naczyniem o znanej objętości, np. wiadrem.

Sposób postępowania jest analogiczny. Napełniamy naczynie przy całkowicie odkręconym kranie i mierzymy czas napełnienia. Załóżmy, że naczynie o objętości 10 litrów napełniliśmy w czasie 20 sekund. Oznacza to, że wydajność źródła wody równa jest 10/20 = 0,5 l/s lub 0,5×60 = 30 l/min. lub 30×60 = 1800 l/h albo 1800/1000 = 1,8 m3/h.

Tabela 2 Przybliżone wartości wydatków w zależności od ciśnienia statycznego, rozmiaru wodomierza i średnicy rury zasilającej.

Tagi: , ,