ZRASZACZE, MIKROZRASZACZE, LINIE KROPLUJĄCE

 2.4.1. Zraszacze

Zraszacze są końcowymi punktami rozbioru wody instalacji nawadniających. Możemy je podzielić na statyczne i obrotowe (rotacyjne). W grupie zraszaczy statycznych znajdują się zraszacze o małych promieniach zasięgu (ok. 3 ? 5 m) i niskich ciśnieniach roboczych (2-3 atm.) – zraszacze typu LX.

Cechują się jednoczesnym pokryciem wodą w zakresie od 15 – 360o przy danym zasięgu. Wydatek wody jest zróżnicowany i waha się w granicach od 0,1 do 1,25 m3/h (załącznik nr 2, 3).

Zraszacze statyczne posiadają płynną regulację zakresu działania lub są wyposażone we wkładki o zakresie działania 90, 180, 270 i 3600, a także w kształcie prostokąta.

Zraszacze obrotowe ze względu na swoją konstrukcję możemy podzielić na młoteczkowe i turbinowe. W przypadku zraszaczy turbinowych przepływająca woda napędza system przekładni, które powodują obracanie się zraszacza.

W zraszaczach młoteczkowych elementami napędowymi są sprężyna i ramię, zwane młoteczkiem. Promień zraszania dla zraszaczy typu AQ wynosi około 5 -18m, wydatek 0,5 ? 3,5 m3/h, ciśnienie 2 – 4,2 atm. Zraszacze turbinowe cechują się bardzo cichą pracą, podczas gdy stukot młoteczków rozbijających strumień wody może być uciążliwy, szczególnie tam, gdzie zraszacze rozmieszczone są w pobliżu domu. Promień zraszania dla zraszaczy obrotowych typu T3 oraz CT70 wynosi 7 ? 22 m, wydatek wody 0,1 ? 6 m3/h, a ciśnienie robocze 2 ? 6 atm.

Większość modeli zraszaczy statycznych i obrotowych posiada możliwość regulacji zasięgu zraszania i wydatku wody poprzez wymianę dyszy (patrz załączniki).

2.4.2. Mikrozraszacze

Mikrozraszacze składają się z głowicy nakładanej na szpilkę wbitą w podłoże, w której umieszcza się wkładkę zraszającą i dyszę oraz wężyka połączeniowego zakończonego końcówkami bagnetowymi. Średnica zraszania zawiera się w granicach 2 ? 11 m i jest uzależniona od wielkości dyszy i rodzaju wkładki rozpryskowej oraz ciśnienia roboczego. Rozmiar dyszy wpływa ponadto na wielkość wydatku, który wynosi od 30 do 330 l/h. Ciśnienie robocze wymagane dla mikrozraszaczy jest niskie i wynosi 2 ? 3,5 atm.

2.4.3. Linie kroplujące

Linie kroplujące stosowane w nawodnieniach terenów zielonych posiadają nominalną grubość ścianki 1,2 mm i średnicę 16 lub 20 mm.

Linie kroplujące generalnie dzieli się na:

  • linie z kompensacją ciśnienia,
  • linie bez kompensacji ciśnienia.

Linie bez kompensacji ciśnienia posiadają rozstawę kroplowników co 33 i 50 cm i wydatek z kroplownika 1,5 l/h, 2,1 l/h. Długości ciągów dla linii bez kompensacji ciśnienia o średnicy 16 mm dla rozstawy kroplowników co 33 i 50cm w zależności od pochyłości terenu wahają się w granicach: 40-130 m.

Linie z kompensacją ciśnienia mają głównie zastosowanie na terenach o zróżnicowanej rzeźbie oraz wszędzie tam, gdzie zachodzi potrzeba stosowania długich ciągów. Kompensacja ciśnienia pozwala ponadto na uzyskanie równomiernego wydatku wody na całej długości linii. Rozstawa kroplowników wynosi również 33 i 50 cm, a wydatek z kroplownika 1,6 lub 2,1 l/h. Długości ciągów dla linii z kompensacją ciśnienia o średnicy 16 mm dla rozstawy kroplowników co 33 i 50cm, przy ciśnieniu 3 atm. w zależności od pochyłości terenu wahają się w granicach: 125 – 215 m.

2.4.4. Kroplowniki indywidualne

Kroplowniki indywidualne dostępne są w wersjach z wydatkiem 2, 4 i 8 l/h. Umieszczane są w rurze polietylenowej w dowolnej rozstawie. Jeśli zachodzi potrzeba, z jednego kroplownika możemy dostarczać wodę bezpośrednio do dwóch lub czterech roślin poprzez zastosowanie głowic rozdzielających. Głowica wraz z kompletem wężyków i emiterów tworzy zestaw nazywany dwójnikiem lub czwórnikiem kompletnym. Dwójniki stosowane są zasadniczo do kroplowników o wydatku 2 l/h, a czwórniki do kroplowników o wydatku 4 l/h.