Rośliny jagodowe i nawadnianie kropelkowe

linie kroplujące

Borówka amerykańska w ogrodzie

Rosnące jagody w ogrodzie domowym oferują odrobinę chłodnej barwy i zbiór pysznych jagód. Jednak ekscytujący wynik uprawy krzewów borówki wymaga szczególnej uwagi i dbałości o szczegóły. Podczas gdy podlewanie gleby może wydawać się najłatwiejszą częścią, znalezienie optymalnej metody tworzenia spójnych warunków jest niezbędne dla optymalnego zdrowia ogrodu.

Ogólna opieka

Zapewnij spójną, optymalną pielęgnację borówek w krajobrazie domu, aby uzyskać produktywne zbiory. Zdrowe rośliny borówki częściej uciekają i pokonują problemy, takie jak choroby w porównaniu z niezdrowymi roślinami.

Jagdy rozną w obszarach krajobrazu, który oferuje pełne słońce oraz półcień. Jednak musimy zdać sobie sprawę, że im większy cień, tym mniej jagód, według przeprowadzonych badań.
Utrzymuj wilgotną, dobrze przepuszczalną glebę o wysokiej zawartości substancji organicznych o ogólnym kwaśnym pH od 5,0 do 5,5 dla najlepszego wzrostu.
Wybierz odmiany borówki, które najlepiej radzą sobie w danym regionie, takie jak “Berkeley” lub “Jersey”, które rozwijają się w strefach twardości 4 do 8 .

Nawadnianie

Nawadnianie borówki z zraszaczy nadkoronowych
Jagody wymagają całorocznego nawadniania gleby, która powinna być konsekwentnie i równomiernie wilgotna. Jednak właściwe nawadnianie jest niezbędne, aby uniknąć problemów związanych ze stresem spowodowanym brakiem wody. Nadmiar wody i podmokłe gleby może prowadzić do choroby takiej jak zgnilizna korzeni. Natomiast nawadnianie z góry może sprzyjać rozwojowi chorób grzybiczych, takich jak antraknoza, która może poważnie uszkodzić lub zabić uprawy borówki. Jagody osiągają najlepsze wyniki dzięki zastosowaniu metody irygacji, takiej jak nawadnianie kroplowe, które bezpośrednio do gleby wprowadza wodę w precyzyjnie zmierzonych ilościach.

Zalety nawadniania kropelkowego
Chociaż stanie w ogrodzie z wężem w dłoni może wydawać się znacznie łatwiejsze, korzystanie z nawadniania kroplowego zapewnia wiele korzyści. Systemy nawadniania kropelkowego pozwalają ogrodnikom na użycie określonej ilości wody bez marnowania lub niedostatecznego podlewania. Wolniejsza kroplówka oznacza, że gleba ma więcej czasu na pochłanianie wody; stojąca woda nie stanowi problemu. Ogrodnicy spędzający czas na nawadnianiu, mogą skoncentrować się na innych potrzebach pielęgnacyjnych lub innych roślinach. Podobnie jak w systemie zraszaczy, można ustawić dzień i godzinę w celu automatycznego nawadniania.

Wykorzystanie linii kroplującej

Linie kroplujące najtańszym i najwygodniejszym sposobem na dostarczenie wody
Umieść linię kroplujacą “po obu stronach rośliny pod baldachimem liści” z “wieloma emiterami rozmieszczonymi w odległości około 30cm od siebie” tak sugerują przeprowadzone badania SGGW. Ustaw linie kroplujące, aby nawadniać rośliny borówki co drugi dzień, ale nie częściej. Należy pamiętać aby często sprawdzać glebę, szczególnie podczas suszy lub tuż po deszczu, aby gleba była wilgotna, ale nie mokra. Nawadnianie z użyciem do 6,5mm wody lub 10l dziennie na każde 1,5m  przestrzeni sadzenia, co przekłada się na dwa razy dziennie przez 1 1/2 godziny lub trzy razy dziennie przez 1 godzinę każda.

Film z instalacji lini kroplujących na plantacji borówki.

Linia kroplująca

Linia kroplująca

Linia kroplująca stosowana w nawodnieniach terenów zielonych posiadają nominalną grubość ścianki 1,2 mm i średnicę 16 lub 20 mm. Linie kroplujące generalnie dzieli się na: – linie z kompensacją ciśnienia, – linie bez kompensacji ciśnienia. Linie bez kompensacji ciśnienia posiadają rozstawę kroplowników co 33 i 50 cm i wydatek z kroplownika 1,5 l/h, 2,1 l/h. Długości ciągów dla linii bez kompensacji ciśnienia o średnicy 16 mm dla rozstawy kroplowników co 33 i 50cm w zależności od pochyłości terenu wahają się w granicach: 40-130 m. Linie z kompensacją ciśnienia mają głównie zastosowanie na terenach o zróżnicowanej rzeźbie oraz wszędzie tam, gdzie zachodzi potrzeba stosowania długich ciągów. Kompensacja ciśnienia pozwala ponadto na uzyskanie równomiernego wydatku wody na całej długości linii. Rozstawa kroplowników wynosi również 33 i 50 cm, a wydatek z kroplownika 1,6 lub 2,1 l/h. Długości ciągów dla linii z kompensacją ciśnienia o średnicy 16 mm dla rozstawy kroplowników co 33 i 50cm, przy ciśnieniu 3 atm. w zależności od pochyłości terenu wahają się w granicach: 125 – 215 m.

Linie kroplujace

ZRASZACZE, MIKROZRASZACZE, LINIE KROPLUJĄCE

 2.4.1. Zraszacze

Zraszacze są końcowymi punktami rozbioru wody instalacji nawadniających. Możemy je podzielić na statyczne i obrotowe (rotacyjne). W grupie zraszaczy statycznych znajdują się zraszacze o małych promieniach zasięgu (ok. 3 ? 5 m) i niskich ciśnieniach roboczych (2-3 atm.) – zraszacze typu LX.

Cechują się jednoczesnym pokryciem wodą w zakresie od 15 – 360o przy danym zasięgu. Wydatek wody jest zróżnicowany i waha się w granicach od 0,1 do 1,25 m3/h (załącznik nr 2, 3).

Zraszacze statyczne posiadają płynną regulację zakresu działania lub są wyposażone we wkładki o zakresie działania 90, 180, 270 i 3600, a także w kształcie prostokąta.

Zraszacze obrotowe ze względu na swoją konstrukcję możemy podzielić na młoteczkowe i turbinowe. W przypadku zraszaczy turbinowych przepływająca woda napędza system przekładni, które powodują obracanie się zraszacza.

W zraszaczach młoteczkowych elementami napędowymi są sprężyna i ramię, zwane młoteczkiem. Promień zraszania dla zraszaczy typu AQ wynosi około 5 -18m, wydatek 0,5 ? 3,5 m3/h, ciśnienie 2 – 4,2 atm. Zraszacze turbinowe cechują się bardzo cichą pracą, podczas gdy stukot młoteczków rozbijających strumień wody może być uciążliwy, szczególnie tam, gdzie zraszacze rozmieszczone są w pobliżu domu. Promień zraszania dla zraszaczy obrotowych typu T3 oraz CT70 wynosi 7 ? 22 m, wydatek wody 0,1 ? 6 m3/h, a ciśnienie robocze 2 ? 6 atm.

Większość modeli zraszaczy statycznych i obrotowych posiada możliwość regulacji zasięgu zraszania i wydatku wody poprzez wymianę dyszy (patrz załączniki).

2.4.2. Mikrozraszacze

Mikrozraszacze składają się z głowicy nakładanej na szpilkę wbitą w podłoże, w której umieszcza się wkładkę zraszającą i dyszę oraz wężyka połączeniowego zakończonego końcówkami bagnetowymi. Średnica zraszania zawiera się w granicach 2 ? 11 m i jest uzależniona od wielkości dyszy i rodzaju wkładki rozpryskowej oraz ciśnienia roboczego. Rozmiar dyszy wpływa ponadto na wielkość wydatku, który wynosi od 30 do 330 l/h. Ciśnienie robocze wymagane dla mikrozraszaczy jest niskie i wynosi 2 ? 3,5 atm.

2.4.3. Linie kroplujące

Linie kroplujące stosowane w nawodnieniach terenów zielonych posiadają nominalną grubość ścianki 1,2 mm i średnicę 16 lub 20 mm.

Linie kroplujące generalnie dzieli się na:

  • linie z kompensacją ciśnienia,
  • linie bez kompensacji ciśnienia.

Linie bez kompensacji ciśnienia posiadają rozstawę kroplowników co 33 i 50 cm i wydatek z kroplownika 1,5 l/h, 2,1 l/h. Długości ciągów dla linii bez kompensacji ciśnienia o średnicy 16 mm dla rozstawy kroplowników co 33 i 50cm w zależności od pochyłości terenu wahają się w granicach: 40-130 m.

Linie z kompensacją ciśnienia mają głównie zastosowanie na terenach o zróżnicowanej rzeźbie oraz wszędzie tam, gdzie zachodzi potrzeba stosowania długich ciągów. Kompensacja ciśnienia pozwala ponadto na uzyskanie równomiernego wydatku wody na całej długości linii. Rozstawa kroplowników wynosi również 33 i 50 cm, a wydatek z kroplownika 1,6 lub 2,1 l/h. Długości ciągów dla linii z kompensacją ciśnienia o średnicy 16 mm dla rozstawy kroplowników co 33 i 50cm, przy ciśnieniu 3 atm. w zależności od pochyłości terenu wahają się w granicach: 125 – 215 m.

2.4.4. Kroplowniki indywidualne

Kroplowniki indywidualne dostępne są w wersjach z wydatkiem 2, 4 i 8 l/h. Umieszczane są w rurze polietylenowej w dowolnej rozstawie. Jeśli zachodzi potrzeba, z jednego kroplownika możemy dostarczać wodę bezpośrednio do dwóch lub czterech roślin poprzez zastosowanie głowic rozdzielających. Głowica wraz z kompletem wężyków i emiterów tworzy zestaw nazywany dwójnikiem lub czwórnikiem kompletnym. Dwójniki stosowane są zasadniczo do kroplowników o wydatku 2 l/h, a czwórniki do kroplowników o wydatku 4 l/h.

Tagi: , , ,