Podział systemu nawadniającego na sekcje nawodnieniowe

Dobór i lokalizacja zaworów, linii głównych i pomocniczych

Zasady:

  1. Ze względu na konieczność obsługi i konserwacji, zawory powinny być łatwo dostępne. W tym celu zawory montowane pod ziemią, powinny być umieszczane w specjalnych skrzynkach z pokrywą.
  2. Zawory i skrzynki zaworowe nie mogą być zlokalizowane w kolizji z ruchem pieszym czy kołowym, nie mogą też w inny sposób przeszkadzać w użytkowaniu terenu zgodnie z jego przeznaczeniem, np. nie powinny być umieszczone na płycie boiska.
  3. W miarę możliwości zawory obsługujące grupę zraszaczy powinny być zlokalizowane w środku grupy dla wyrównania wydatku wody i ciśnienia.
  4. Zawory powinny mieć ten sam, bądź zbliżony rozmiar co obsługiwane przez nie linie,
  5. Główne linie są najbardziej kosztowne, dlatego staramy się zminimalizować potrzebę ich zastosowania.
  6. Jeśli jest to możliwe, rury główne i pomocnicze powinno się układać w jednym rowie.